Úspěchy české egyptologie očima vědců a dokumentaristů.
Režie Z. Cejnková.

Z někdejších sedmi divů světa se nám zachovaly pouze pyramidy. Patřil k nim ovšem také alexandrijský maják - další z důkazů úžasné kultury a vzdělanosti dávné civilizace. Moderní historie Egypta - to je mj. Suezský průplav, Asuánská přehrada, ale také bitva u El Alameinu. A také věda a umění - archeologie, antropologie, medicina, matematika, jazykověda... Pozoruhodné je, kolik Čechů se v souvislosti s Egyptem proslavilo - od první představitelky Verdiho Aidy až po nejnovější archeologické objevy. A protože se Egypt stal i častým cílem českých filmových dokumentaristů, lze mnohé české aktivity atraktivně doložit.

Napište nám