XV. Všesokolský slet

Slavnostní průvod účastníků XV. Všesokolského sletu Prahou