Děti, ženy a staří lidé, jako nejčastější oběti domácího násilí v dokumentu Zdeňka Všelichy.

Opětovné otevření problému takzvaného domácího násilí v dokumentu Zdeňka Všelichy je znamením, že i v české společnosti se toto ještě nedávno tabuizované téma prodiskutovává a hledají se alespoň nějaká řešení. Dokument přináší nejen slovo odborníků, ale i výpovědi obětí domácího násilí. Problémem nejvíce ohrožených skupin občanů - žen, dětí a starých lidí - je to, že jde o nesmyslné utrpení, páchané nejbližšími členy rodiny. Největší nebezpečí pak číhá tam, kde má být bezpečí, a to je nesmírně bolavé a zraňující.

Napište nám