Velký orchestr NKL Žofín, diriguje F. Preisler, solisté K. Gott, H. Vondráčková, E. Urbanová, P. Dvorský. Kamera J. Lebeda.
Režie F. Polák. Vzpomínka k nedávnému úmrtí mladého „dirigenta hvězd“ Františka Preislera.

Režie F. Polák.

Vzpomínka k nedávnému úmrtí mladého „dirigenta hvězd“ Františka Preislera.

Napište nám