Neobyčejně zajímavý muž, spoluautor československého hospodářského zázraku zmizel v roce 1946. Jeho příběh je vlastně historií tzv. První republiky.
Připravili: P. Kosatík a I. Stehlík

Jméno nejmocnějšího prvorepublikového finančníka bylo po jeho smrti (1946) nadlouho vyslovováno jedním dechem s pojmy „žebračenka“ a „Masarykova střelba do dělníků“, stalo se symbolem zla a zvrhlosti kapitalistického režimu. Poněkud stranou zůstavaly informace o tom, že ČR patřila k deseti nejvyspělejším státům světa, že koruna byla snad nejtvrdší světovou měnou, že značnou část svých pohádkových příjmů investoval do umění a umělců… Hvězdná kariéra spoluautora československého hospodářského zázraku prakticky skončila současně s I. republikou, jeho činnost za protektorátu nebyla zcela bez poskvrny a předčasná smrt ho zřejmě ušetřila před dlouholetým vězením, byť vina nebyla nikdy jednoznačně prokázána. Obraz úžasně zajímavé osobnosti i celé historické epochy detailně dokreslují vzpomínky žijících pamětníků z Preissova nejbližšího okruhu i naprosto unikátní záběry z rodinného filmového archivu.

Připravili: P. Kosatík a I. Stehlík

Napište nám