Zmapovali jsme povrch Měsíce, ale neodhalili tajemství hlubin oceánu. Je stále za čím jít. Nad čím žasnout. Modrá planeta. Seriál BBC je nový pohled pod hladinu.

Vydejte se s námi na fascinující výpravu do podmořského světa…

  • ve kterém žijí modré velryby s jazykem těžkým jako slon!
  • kde se přílivové vlny pohybují hlubinami oceánu rychleji než tryskové letadlo!
  • kde je ukryt nejdelší horský pás na naší planetě!
  • kde každý den plují za soumraku k hladině miliardy živočichů, aby se za úsvitu vracely zpět do hlubin!
  • kde síla žraločích čelistí odpovídá tlaku 3 tun na cm2!
  • kde by v největších hlubinách musel člověk čelit tlaku o váze 50 velkokapacitních letadel!

Připravili jsme pro vás naprosto jedinečný přírodopisný seriál, který je prvním uceleným pohledem na světové oceány. Přes 70 % naší planety tvoří voda a ta je ve velké většině shromážděna v oceánech omývajících pevninu. O tomto nedozírném podmořském světě víme stále jen zlomky. Život pod hladinou je nám stále z velké části utajen. Mnoho zákonitostí a pochodů jsme již poznali a pochopili. Mnoho živočichů poznali a popsali jejich chování. Stále však nemůžeme říci, že víme našich oceánech vše. Dosud jsme stále ještě poznali méně než více.

Tvůrci z BBC se rozhodli přispět k poznání podmořského světa. Dali dohromady tým vyhlášených vědců a sestavili štáb zkušených odborníků, kteří se zabývají natáčením přírodopisných snímků o mořích a oceánech. Sestavili výpravný projekt, na jehož realizaci vyčlenili neuvěřitelných 7 milionů liber. Práce na seriálu trvala nekonečných 5 let. Filmaři natáčeli na celkem 200 místech po celé planetě. Nakonec stvořili poutavý dokument, který zásadně přispívá do výzkumu podmořského světa. Seriál v osmi tematicky rozdělených dílech přináší nejnovější poznatky o životě v modrých hlubinách, popisuje dosud neznámé chování a životní procesy důvěrně známých živočichů i teprve málo prostudovaných zástupců podmořské říše.

Průvodce celým dokumentem Sir David Attenborough – britská legenda přírodopisných seriálů. Jeho poutavá vyprávění ze světa rostlin a zvířat jsou vyhlášená. Televizní seriál je ale především o dívání. Čekají vás efektní záběry z celé planety, uvidíte dosud nikdy nenatočené snímky života mořských obyvatel. Stejně velkolepá je i hudba, která celý dokumentární snímek doprovází. Zkomponoval ji přední britský skladatel George Fenton, který má ve své sbírce mimo jiné 5 nominací na Oscara za filmovou hudbu.

Ke sledování seriálu nás nyní pozve RNDr. Evžen Kůs, odborný pracovník pražské zoologické zahrady, který na výrobě české verze dokumentu spolupracoval jako odborný poradce:

„Když první kosmonauti spatřili naši Zemi z vesmíru, nazvali ji výstižně modrou planetou. Modrá je barvou moří a oceánů, obrovských vodních ploch, jež pokrývají téměř dvě třetiny zemského povrchu. V pravěkých mořích vznikly první živé organismy. Moře a oceány dodnes zásadním způsobem ovlivňují život na souši, lidskou civilizaci nevyjímaje.

Osmidílný britský seriál Modrá planeta, jež Česká televize uvádí, je jedním z mnoha přírodovědných dokumentů přibližujících nám krásu i zákonitosti světa pod mořskou hladinou. V porovnání s většinou z nich však zmíněný seriál nad jiné vyniká, a to jak po odborné tak po umělecké stránce. V jednotlivých epizodách se seznámíme s nejrůznějšími životními prostředími světového oceánu – od pobřežních mělčin až po obtížně dostupné temnoty hlubin, od ledových vod polárních moří až po teplá moře tropů. Záběry živočichů z temnot mořských hlubin nebo společenstev horkých pramenů sopečných vývěrů na dně lze bez nadsázky považovat za unikátní. Mnohdy jsou to první snímky tohoto druhu vůbec.

Mnoho diváků se ke svému údivu dozví, že nejbohatší a nejproduktivnější moře naší planety nejsou v teplých tropech, ale naopak ve studených vodách mírného pásu. Uvidí jeden z největších objevů biologie posledních let: společenstva, jejichž existence je zcela nezávislá na slunečním záření. Základem jejich potravního řetězce jsou bakterie schopné získávat chemicky vázanou energii z anorganických sloučenin z podmořských vulkánů. Mnoho nového a zajímavého se dozvíme i o životě zdánlivě dobře známých zvířat, jako jsou kytovci nebo ploutvonožci. Seriál si všímá také vlivu fyzikálních podmínek ovlivňujících život oceánů – působení přílivu a odlivu, příboje, stejně jako vlivu větrů a mrazu.

Modrá planeta není ale jen výborným vědeckým a naučným dokumentem. Dokonalá práce kamery v některých pasážích hraničí s uměleckým pojetím, stejně jako emotivní komponovaná hudba a zvukový doprovod umocňují výpověď jednotlivých sekvencí vytvářejí filmové dílo výjimečné po všech stránkách.“

David Attenborough
moderátor a přírodovědec

David Attenborough

* 8. 5. 1926