O záhadné postavě v pozadí, šedé eminenci československé armády v letech 1939–1952.
Režie J. Bařinka.

Dokument pojednává o záhadném postavení a životních osudech významného "člověka v pozadí". Bedřich Reicin byl šedou eminencí československé armády za druhé světové války a nemalou roli sehrával i v letech poválečných. Pevně věřil ideálům komunismu, prosazoval tvrdou stranickou linii. Rozhodoval o životě a smrti druhých, aby nakonec byl sám komunisty v roce 1952 bez milosti popraven. Výsledkem vykonstruovaného procesu se spikleneckým centrem Rudolfa Slánského bylo tehdy 11 rozsudků smrti. A právě jedním z odsouzených a popravených byl i bývalý náměstek ministra národní obrany pro kádrovou práci gen. Bedřich Reicin.

Stejně jako ostatní byl odsouzen za činy, kterých se nedopustil. Skutečně spáchané trestné činy z doby jeho působení ve vysokých funkcích v armádě a v komunistické straně zůstaly dodnes nepotrestány. Pro veřejnost zůstal Bedřich Reicin do současnosti tajemnou osobou. Jedním z důvodů byla skutečnost, že osobní údaje a informace o pracovnících tajných služeb a jejich šéfů byly v té době až chorobně utajovány. Druhým důvodem byl fakt, že generálové, důstojníci a vojáci, včetně účastníků zahraničního odboje, odsouzení v nezákonných procesech po roce 1948, zůstávali nadále ve vězení. Na přípravě a realizaci těchto procesů mělo obranné zpravodajství v čele s Reicinem rozhodující podíl. Odhalení úlohy Reicina a obranného zpravodajství v nich by nesporně vedlo k diskreditaci tehdejšího režimu v očích veřejnosti.

Po roce 1989 byli všichni příslušníci armády nezákonně odsouzení po únoru 1948 rehabilitováni. Mnozí z nich se s Bedřichem Reicinem osobně znali a setkávali. I pro ně však zůstával osobou, o které téměř nic nevěděli.

Autoři dokumentu, historik a scénárista František Hanzlík s režisérem Jaroslavem Bařinkou, se snažili předložit veřejnosti fakta o činnosti Bedřicha Reicina, fanatického zastánce ideí komunismu. Dokument chronologicky mapuje jeho působení od konce 20. let minulého století až do jeho smrti.

Uvedená fakta dokumentují i souvislosti boje o politickou moc v Československu v poválečném období. Ukazují i metody a způsoby, jimiž komunistická strana upevňovala svoji moc po únoru roku 1948. Dokument rozšiřuje rovněž poznatky o prohlubování vlivu Sovětského svazu na vývoj v Československu. Autoři považují uvedený dokument za dílčí příspěvek k poznání bílých míst naší novodobé historie.

Napište nám