Pití jako zábavně zhoubná součást naší civilizace.

Alkohol patří k životu již mnoho tisíciletí, což má jistě své hluboké opodstatnění. Ještě hlubší opodstatnění má však fakt, že je nutné vyhýbat se jeho přílišné konzumaci. Režisér Zdeněk Potužil patří k mnoha lidem, kteří osobní srážku s alkoholem neustáli, ale zároveň ke zlomku těch, kteří se rozhodli vydat o tom osobní svědectví. Během tříměsíčního pobytu v psychiatrické léčebně přesvědčil několik spolupacientů, aby se stali základem televizního dokumentu, který se ve třech kapitolách dívá na téma alkoholu z různých pohledů. V kapitole první se vyjadřují nejrůznější lékaři - specialisté. Ve stěžejní druhé kapitole mluví s nezvyklou otevřeností a upřímností o svých životních karambolech režisérovi noví známí, tzv. léčení alkoholici. V poslední kapitole vystupují alkoholici potenciální, kteří pití považují za nezbytnou a zatím ještě zábavnou součást naší civilizace.

Napište nám