Film není typickým záznamem o natáčení prezentovaného filmu, ale spíš vizitkou režiséra Karla Vachka s vysvětlením jeho tvůrčí metody

V netradičně pojatém filmu o filmu Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid nenajdeme záběry z natáčení nového filmového románu Karla Vachka, ale dozvíme se o profesní cestě tohoto režiséra, o jeho režijní konfesi a uměleckém směřování. Režisér a producent Radim Procházka představuje ve své filmové koláži Vachka jako výjimečnou filmařskou osobnost prostřednictvím krátkých ukázek ze všech jeho filmů, včetně posledního, i s krátkým životopisem a informací o jeho působení na FAMU na katedře dokumentární tvorby. Po roce 1990, když se mohl Vachek vrátit k filmování, natočil během dvaadvaceti let svou grandiózní sérii několika mnohohodinových filmů s názvem Malý kapitalista. Čítá celkem 15 hodin 10 minut filmu za celkem třináct let práce. Jeho tvorba se vyznačuje hlubokým a poučeným zájmem o společenské dění, přičemž Vachek neodděluje od sebe vysoké a nízké, staví věci vedle sebe do nových souvislostí až na hranici vnímání reality.

Napište nám