Literárně-zábavný večer v Památníku národního písemnictví na téma kosmické vejce. Pozvání přijali pod dohledem soudce vkusu I. Vyskočila E. Brikcius, prezident českého PEN klubu J. Stránský, V. Borecký, bulharský malíř R. Sazdov, M. Poiger a V. Šlajchrt.
Režie Z. Novotný

Režie Z. Novotný

Napište nám