Francis Poulenc – Sedm responsorií temnot, Otakar Ostrčil – Křížová cesta. Záznam z festivalu duchovní hudby v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Účinkuje Státní filharmonie Brno, Brněnský akademický sbor. Koncert řídí M. Košík. Režie T. Šimerda.

Na Velký pátek připravilo brněnské studio České televize koncert jubilejního 10. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby, který probíhá v těchto dnech v Brně, v katedrále sv. Petra a Pavla. Státní filharmonie Brno, Brněnský akademický sborNĚNSKÝ AKADEMICKÝ SBOR, KLÁRA NOVOTNÁ (zpěv), MARIO KOŠIK (dirigent) nastudovali pro festival dvě díla. Na objednávku pro první sezónu činnosti Newyorské filharmonie v novém Lincolnově centru vznikla skladba Francise Poulenca (1899-1961) Sedm responsorií z temnot, nejvážnější a snad nejopravdovější z jeho skladeb, které autora učinily jedním z velkých tvůrců duchovní hudby ve dvacátém století. Zpracovává na liturgické texty Svatého týdne; Poulencova hudba je o lidském utrpení trýznivějším než všechno ostatní, o utrpení, jehož Syn člověka nezůstal ušetřen: o pocitu úzkosti, zrady a opuštěnosti. Po jistotě vítězného vzkříšení, jež je spodním tónem všech velikonočních obřadů, tu není ani stopy a vykupitelská mohutnost utrpení, ať už Spasitelova nebo každé lidské bytosti, je tu jen naznačována - jakoby mimochodem, ale tím přesvědčivěji.Nedlouho před svými padesátinami dokončil Otakar Ostrčil (1879-1935) snad nejvýznamnější skladbu svého nevelkého symfonického odkazu, symfonické variace Křížová cesta. Skladatel, odchovanec Zdeňka Fibicha, byl v té době na vrcholu svého tvůrčího rozletu a jako šéf opery Národního divadla patřil k předním osobnostem české hudební kultury Soustředěná hudební výpověď o posledním a největším utrpení Syna člověka jako Vykupitele vyrůstá z vlastního poznání životních strastí a z přesvědčení o jejich očistném účinu. Řada čtrnácti variací sleduje obřad Křížové cesty, nabízející ve svých čtrnácti zastaveních zamyšlení nad jednotlivými událostmi mezi Kristovým odsouzením a uložením do hrobu, jak je popisují evangelia.

Napište nám