Image spot

Image spot

Proč chudoba? (Why Poverty?) je cross mediální projekt koordinovaný Evropskou vysílací unií (EBU), který chce s pomocí veřejnoprávních médií hledat odpověď na otázku, proč ve 21. století žije stále jedna miliarda lidí v chudobě. Zapojilo se do něj přes sedm desítek vysílatelů po celém světě včetně BBC Worldwide a díky tomu může tato kampaň oslovit zhruba 500 milionů diváků ve 180 zemích.

Projekt je načasován na týden od 25. listopadu do 1. prosince 2012. Jeho hlavním dnem, který EBU vyhlásila jako Eurovision Theme Day, je pak čtvrtek 29. listopadu, kdy se budou všechny zúčastněné televize podle svých možností a uvážení ve svém vysílání intenzivně věnovat tématu chudoby.

Páteří celé kampaně je 8 hodinových dokumentárních filmů a 30 krátkých snímků, které budou šířeny prostřednictvím televizního vysílání, internetu a mobilních platforem. Mezi jejich hlavní témata patří potravinová potravinová bezpečnost, vzdělávání, rovnost pohlaví, podmínky, za jakých se rodí děti, korupce, změny klimatu, efektivita globální pomoci, dopady nemocí a válek. Jednotlivé televize zároveň připravují vlastní pořady, a to napříč žánry.

Česká televize v této souvislosti připravila dokument Chudoba cti netratí, který se zaměřuje na problematiku matek samoživitelek v ČR. Otázkám spojeným s chudobou se ale bude věnovat také ve svém zpravodajství nebo v pořadech Studio 6, Hydepark, Svět ČT, Máte slovo, Sama doma nebo Zprávičky, ve kterých budou mimo jiné diskutovat také hosté z neziskové organizace Člověk v tísni. Některé dokumenty z projektu Proč chudoba? pak Člověk v tísni promítne na 15. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se uskuteční od 4. do 13. března 2013 v Praze.