Záznam koncertu laureátů mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků z pražského Rudolfina. Uvádí J. Vejvoda.
Kamera J. Myslík. Režie S. Vaněk.

Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga byla založena v roce 1966 v tehdejším Československém rozhlase v Praze. Od té doby se pořádá každoročně pod patronací Evropské vysílací unie EBU (před 1990 OIRT). Concertino Praga je členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY). Ve tříletém cyklu se střídají soutěžní obory: klavír-housle-violoncello, dále flétna, hoboj, klarinet, trubka, lesní roh a konečně komorní soubory do pěti hráčů. Na podzim r. 2000 zasedala porota a posoudila velké množství nahrávek v oboru klavír, housle, violoncello, přihlášených prostřednictvím státních nebo veřejnoprávních rozhlasových organizací. Hlavní Cenu Heleny Karáskové, zakladatelky soutěže, pro účastníka s nejvyšším dosaženým počtem bodů ve všech kategoriích získal patnáctiletý německý violoncellista Ralf-Andreas Stürzinger, který studoval na Vysoké hudební škole v Detmoldu u prof. Gottharda Poppa. Kromě hry na violoncello studuje také klavír a sólový zpěv. Několikrát se úspěšně zúčastnil slavné německé soutěže Jugend musiziert a loni obhájil stříbrné vavříny na Mezinárodní violoncellové soutěži v rakouském Liezenu. V dalších kategoriích si v oboru klavír rozdělili první cenu Konstantin Šamraj z Ruska s Číňanem žijícím v Německu Jie -Hua Zhu, v houslích Kanaďan Jing Wang a Španělka Leticia Muňozova. Na laureátském koncertu v pražském Rudolfinu, který 14. června 2001 přenášelo 21 rozhlasových stanic EBU, doprovázel mladé umělce Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala. Není bez zajímavosti, že soutěžní snímky, přímé přenosy i záznamy koncertů se od založení soutěže vysílají a uchovávají v Českém rozhlase, v posledních letech i v České televizi. Prostřednictvím mezinárodní programové výměny se poskytují rozhlasové snímky k vysílání do zahraničí. V návaznosti na laureátský koncert se koná Jihočeský festival Concertino Praga v Jindřichově Hradci a přilehlém okolí.

Kamera J. Myslík. Režie S. Vaněk.

Napište nám