Rockový koncert na podporu nadace pro prevenci a léčbu drogových závislostí.

Nadace Drop In vznikla v Praze v r.1991 ve snaze zřídit systém komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky. Jejími zakladateli jsou MUDr. Jiří Presl a PhDr. Ivan Douda. V r. 1999 se z nadace Drop In stalo Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN o.p.s. – nebo-li nestátní zdravotnické zařízení, které působí i na osvětu naší společnosti.

Rockový koncert na podporu nadace, s mluvenými vstupy a záznamy míst, kde Drop In působí, provází Dan Bárta. Vystoupí David Koller, Jiří Macháček,Viktor Dyk a další umělci. Skupiny MIG 21, Abraxas, Jasná páka,aj.

Napište nám