Pořad o fenoménu československé historie Sokolu, který se výrazně podílel na vzniku republiky a mezi válkami měl až milion členů, vznikl ve spolupráci České televize, České obce sokolské a agentury Leman. Jde o týdeník, jehož dramaturgem je zkušený redaktor Redakce sportu ČT Jakub Bažant, jenž připravil koncept pestrého magazínu využívající jak publicistické, tak i reportážní prvky k příblížení současnosti sokolského hnutí i jeho historického významu.

Rubriky
  • Župa – Jedná se o představení činnosti župy prostřednictvím ukázání činnosti 3–4 sokolských TJ. Výběr natáčených aktivit i rozhovory se neomezují jen na nácvik skladeb, sestřihy ze sportovních akcí či sokolské všestrannosti, ale prezentují i špičkové sokolské sportovce, trenéry a cvičitele. Své místo v představení župy mají i zkoušky či vystoupení folklórních, divadelních, loutkářských a jiných kroužků.
  • Celostátní akce – Jde o reportáž ze sportovních akcí, secvičných i společenských setkání, kde dominuje informační rovina.
  • Sokolská historie – Využívá archivní filmové záběry, velmi často s původním komentářem Za všechny lze jenovat film Martina Friče X. všesokolský slet, Praha, 1938.
  • Medailon – Tato rubrika představuje současné významné členy ČOS. Jde buď o známé osobnosti, které se významným způsobem prosadily či zasloužily o stát nebo o současníkům prakticky neznámé cvičitele, reprezentanty, starosty, vzdělavatele, kteří Sokolu zasvětili celý život.
  • Sokolská architektura – Smyslem je ukázat, jak kvalitní sokolské stavby (sokolovny, kina, hřiště) v různých obdobích a stylech vznikaly, v čem jsou výjimečné, jaké prvky je zdobí a jak slouží dodnes. Odborným spolupracovníkem je profesor dr. Rostislav Švácha, vědecký pracovník Ústavu dějin umění AVČR v Praze, editor knihy Naprej: Česká sportovní architektura 1567-2011.
  • Sokol a já – Vesměs známé osobnosti, členové i nečlenové Sokola v této rubrice vyjadřují svůj osobní vztah k Sokolu a sokolství. První byla sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská.
  • Sokolská mozaika – Rubrika využívající výjimečné fotografie z ojedinělé publikace vydané speciálně k XV. Všesokolskému sletu Byli jsme a budem.