Večer věnovaný Praze. Dokument Heleny Třeštíkové zaznamenal 40 nejdůležitějších akcí spojených s jejím vyhlášením za "Evropské město kultury 2000".

Další autoři večera připomínají místa, kam se Pražané chodili bavit a jak vypadal kulturně - společenský život metropole v průběhu minulého století.

Politici, architekti, historikové či umělci např. Pavel Dostál, Milan Knížák, Pavel Tigrid, David Černý, Jiří Suchý glosují vývoj a současný stav našeho hlavního města. Kladou si otázku v čem tkví jeho genius loci, i jestli jej neztrácí.

Pro srovnání se podíváme také do ostatních center evropské kultury loňského roku.

Napište nám