Trnka z Čech

Poslední Mistrovo dílo, „Ruka“ (1965), je alegorií svobody tvorby a nezávislosti umělce