Zkoušky na zahájení provozu elektrárny sledované i evropskou veřejností.
Připravili I. Macková, J. Benátčan, V. Labuda.

Připravili I. Macková, J. Benátčan, V. Labuda.

Napište nám