Populárně naučný cyklus o emocích v nejrůznějších sférách našeho života, provázený psychiatrem Cyrilem Höschlem (2013). Režie M. Rychlíková

Třeba si už někdo z vás v kritických životních situacích uvědomil, že je traumatizovaný. Ale víme přesně, co v psychiatrii a psychologii skutečně označuje slovo trauma? Je to hluboké psychické zranění, k němuž dochází v důsledku traumatizující události, jako je například úraz, úmrtí v rodině, znásilnění a podobně. Trauma vzniká tehdy, je-li člověk vystaven extrémní hrůze a cítí se vůči ní být bezmocný. Trauma se potom do nás vepíše a dál výrazně ovlivňuje náš život, někdy i v podobě psychóz a neuróz. Trauma, je-li dobře zpracováno, vede člověka k rozvinutí hlubšího porozumění a empatie a někdy i ke spirituální zkušenosti. V pořadu vystoupí přední čeští odborníci Helena Klímová a profesor Ján Praško.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST AD HD