Filmy o filmu

Producenti Tereza a Jan Vrabelovi jsou autory i hlavními hybateli projektu Nevinné lži. V sérii videí Filmy o filmu přiblíží okolnosti vzniku jednotlivých filmů z cyklu.


O dětském pokoji a virtuálním světě

Film Hra byl poslední letošní novinkou z našeho cyklu. I tentokrát jsme se producentů Nevinných lží manželů Vrabelových zeptali na o okolnosti vzniku filmu, jejich snahu srozumitelně a přitom uvěřitelně upozornit na nebezpečí ve virtuálním světě, nutnost šokovat i na jejich vlastní vztah k počítačovým hrám.

O dětském pokoji a virtuálním světě

O dětském pokoji a virtuálním světě

O partnerském neporozumění a českém komparzu

O složitých vztazích mezi mužem a ženou a ještě složitějším filmovém zachycení marnosti a nepochopení v partnerském životě, výjimečnosti českého komparzu i o možném metaforickém výkladu nepovedených scén jsme si ve filmu o filmu Moje pravda povídali s producenty Nevinných lží manželi Vrabelovými.

O partnerském neporozumění a českém komparzu

O partnerském neporozumění a českém komparzu

O autorském přístupu a hledání pijáka

O obavách z autorského přístupu Bohdana Slámy ke zpracování scénáře a důležitosti výběru představitele hlavní role pro celkové vyznění snímku Na dně skleničky se dozvíte v dalším videu s producenty Nevinných lží manželi Vrabelovými.

O autorském přístupu a hledání pijáka

O autorském přístupu a hledání pijáka

O příběhu ze života a plačících dětech

O vzniku filmu Vedlejší příznaky podle námětu Báry Kodetové, rozdílu mezi příběhem ze života a scénářem, nadužívání psychofarmak i pravdivosti tvrzení, že nejtěžší je natáčet s dětmi, se dozvíte v dalším videu producenty Nevinných lží manželi Vrabelovými.

O příběhu ze života a plačících dětech

O příběhu ze života a plačících dětech

O fotbalovém filmu bez fotbalu

O filmu, který by nevzniknul bez spolupráce pražských S, procesu úprav scénáře Zrádce, nutnosti točit fotbalový film bez záběrů fotbalu i nejdisciplinovanějším komparzu u nás se dozvíte v prvním videu s manželi Vrabelovými - producenty cyklu Nevinné lži.

O fotbalovém filmu bez fotbalu

O fotbalovém filmu bez fotbalu

O nevhodné lítostivosti a boji o přežití

Natáčení filmu Byl lásky čas, závěrečného dílu první série Nevinných lží, mělo být sladkou tečkou za mnohaměsíčním snažením celého produkčního týmu. O tom, jak rychle se mohou podobné pocity rozplynout kvůli neplánovaným změnám ve štábu a nečekaným mrazům i o problematickém vyznění klíčové scény v lese, se dozvíte v dalším rozhovoru s producenty cyklu manželi Vrabelovými.

O nevhodné lítostivosti a boji o přežití

O nevhodné lítostivosti a boji o přežití

O ochraně dětí a překračování rozpočtu

O filmu Klukovina, který nabídl neobvyklý úhel pohledu na téma ochrany dětí, Petru Zahrádkovi a jeho nevybíravém vedení náctiletých herců a scénách, kvůli kterým má smysl překročit plánovaný rozpočet, jsme si povídali s producenty Nevinných lží manželi Vrabelovými.

O ochraně dětí a překračování rozpočtu

O ochraně dětí a překračování rozpočtu

O šťastných koncích a tajemném amuletu

O tom, co pro filmaře znamená nemít tři dny před natáčením domluvené lokace, nevyhýbání se šťastným koncům, zvláštním spojení mezi příběhem filmu Druhý dech a místem natáčení i o tom, kolik starostí způsobil amulet na krku Jiřího Langmajera, se dozvíte v dalším rozhovoru s producenty cyklu manželi Vrabelovými.

O šťastných koncích a tajemném amuletu

O šťastných koncích a tajemném amuletu

O dokonalém scénáři a nepochopení v Šanghaji

Bez filmu Pod hladinou by možná neexistoval ani cyklus Nevinné lži. Producenti Tereza a Jan Vrabelovi v dalším filmu o filmu vzpomínají na scénář, na kterém se nemuselo měnit ani slovo, těhotenství Alice Nellis i na samotní snímek, který zapůsobil na většinu diváků nepocházejících z Číny.

O dokonalém scénáři a nepochopení v Šanghaji

O dokonalém scénáři a nepochopení v Šanghaji