Televizní deník prestižního Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě

Česká televize představí v Jihlavě dokumentární projekty tvůrčích producentských skupin

Tradiční partnerství České televize a Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava se letos nese v duchu novinek. Kromě toho, že Česká televize představí na festivalu odborné i široké veřejnosti koncept tvůrčích producentských skupin a jejich vybrané dokumentární projekty, které se pod hlavičkou České televize vyrábějí, se také vůbec poprvé uskuteční setkání generálních ředitelů veřejnoprávních televizí tzv. Visegradské čtyřky.

Setkání se kromě generálního ředitele České televize Petra Dvořáka zúčastní také generální ředitel Rozhlasu a televize Slovenska Václav Mika, generální ředitel Polské televize Julius Braun a László Zsolt Szabó, zástupce generálního ředitele Maďarské televize. Hlavními tématy setkání a následné panelové diskuse bude proces vývoje zákonů a předpisů, možnost potenciální spolupráce mezi jednotlivými veřejnoprávními televizemi, nebo dlouhodobé plány vývoje veřejnoprávních služeb a jejich financování v zemích V4.

„Ve společné diskusi se jistě dotkneme definice role veřejnoprávní televize, budeme se bavit o vývoji, kterým se jednotlivé televize v posledních dvaceti letech ubíraly a diskutovat budeme i o vlivu existence, či absence filmového zákona na televizní produkci. Budeme se také věnovat konkrétním možnostem spolupráce mezi jednotlivými televizemi, a to nejen v oblasti dokumentární tvorby. Věřím, že diskuse, kterou na letošním ročníku otevíráme, se stane pravidelnou součástí festivalu a bude pro všechny zúčastněné inspirací a přínosem,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Česká televize představí na festivalu systém Tvůrčích producentských skupin (TPS) vedených tzv. kreativními producenty, jímž je pod dohledem generálního ředitele realizována vlastní výroba ČT. Zvolený systém umožňuje České televizi zůstat v nejtěsnějším možném kontaktu s rozmanitou tvůrčí komunitou, identifikovat a podporovat mimořádné projekty a vyhledávat nové talentované autory.

Své projekty, které už schválila do výroby Programová rada ČT, a jsou momentálně v různých stadiích rozpracování, představí na festivalu někteří z kreativních producentů.

Alena Müllerová - TPS vzdělávací tvorby a nových formátů

Cukr blog

Distribuční dokument Andrey Culkové. Režisérka vážně ohrožená těhotenským diabetem investigativně pátrá po fatálních důsledcích staleté konzumace sladkého bílého prášku na jednotlivce a společnost. Napříč kontinenty odhaluje, jak obrovskou moc cukr měl a stále má. Jsme-li obrovským spolkem narkomanů cukru - jak se tato závislost projevuje ve fungování naší společnosti?

Manželské etudy nové generace a Evropské manželské etudy – Hany a Heleny Třeštíkových

Lenka Poláková - TPS publicistiky a dokumentární tvorby v TS Ostrava

Reklama na život

Byly doby, kdy se nemluvilo o sexu, a přesto se lidé rodili. Dnes se nemluví o smrti, a přesto stále umíráme. Cyklus není řízenou reality show. Zaznamenává skutečné pocity umírajících i blízkých, skutečný život a skutečnou smrt.

Martina Šantavá - TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky

Jeden rok s Fulbrigtem

Časosběrný dokumentární cyklus o studentech na výměnném studijním programu v USA.

Domeček z karet

Docu soap odehrávající se v Jiřetíně pod Jedlovou, v azylovém domě, kde žijí děti se svými hendikepovanými matkami.

Kamila Zlatušková - TPS multižánrové tvorby v TS Brno

Celnice

13 komponovaných večerů u příležitosti výročí rozpadu Československa, ve kterých představí 13 českých a 13 slovenských tvůrců, 13 témat, která Čechy a Slováky spojují i rozdělují.

Česká televize podporuje festival v rámci mediálního partnerství celostátní spotovou kampaní, po dobu trvání festivalu vysílá každý den festivalové zpravodajství Z Jihlavy do hlavy a v závěru festivalu pak divákům nabídne slavnostní předávání cen s názvem Dokumentární radost z Jihlavy.

ČT podporuje kulturu

ČT podporuje kulturu

ČT podporuje kulturu

Stopáž5 minut
Rok výroby 2012
 P