Česká hlava 2012

Aleš Cibulka a Jana Štěpánková uvádějí slavnostní předávání cen za největší vědecké objevy a výzkumy v loňském roce. Dále účinkují: I. Janžurová, L. Lipský, V. Preiss, L. Chudík, L. Munzar, Čechomor a další. Režie F. Polák

Záznam slavnostního galavečera 11. ročníku předávání cen Česká hlava nejlepším českým vědcům a technikům.Představíme nejlepší české vědce a techniky, kteří jsou nositeli společenského pokroku.

Prestižní ceny Česká hlava předají slavné osobnosti, které ve filmech ztvárnili vědce. A spolu s nimi se předávání zúčastní například také předseda vlády, ministr školství, průmyslu a životního prostředí.

Světově uznávaný kardiolog jehož přelomová srdeční pumpa posunula celý vědecký svět dále; nadějná mladá fyzička, která se již ve svém mladém věku účastnila mezinárodního výzkumného projektu a zapsala se tak pod nové objevy na poli kosmického záření; nedá se zapomenout ani na muže, který stál za celosvětovým programem léčby dětské obrny a stal se průkopníkem v boji proti této nemoci – to vše jsou práce oceněné odbornou porotou v jedenáctém ročníku soutěže Česká hlava pro nejlepší tuzemské vědce. Laureáti získali finanční odměny v celkové výši téměř dva miliony korun.

Národní cenu vlády Česká hlava získal prof. Prof. MUDr. Pavel Klener z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Profesor Klener proslul zejména jako odborník na poli chemoterapie zhoubných nádorů a neváháme jej označit za průkopníka této terapeutické modality u nás.

Cenu Invence firmy Kapsch, s. r. o, za mimořádný vědecký počin posledních let obdržel prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.SC. Cena byla udělena za Inovace při použití dvou dlouhodobých srdečních podpor Heartmate-II jako totální náhrady lidského srdce u pacientů bez možnosti standardní léčby. Tato podpora dokázala nahradit srdce pomocí dvou implantabilních srdečních pump.

Tradičně je udělována i cena Patria společnosti Veolie Voda, a to vědecké či manažerské osobnosti, která se výrazně prosadila v zahraničí. Tentokrát si cenu přiletěl převzít prof. MUDr. Ervín Adam, M.D., Ph.D. Za svou dlouhou medicínskou kariéru profesor Adam přispěl k úspěchu boje proti dětské obrně. Stál u zrodu koncepce boje s touto nemocí a po své emigraci do USA v roce 1968 se stal vedoucím epidemiologické části projektu, jehož cílem bylo objasnit, jakou roli hrají viry v patogenese lidských nádorů. Po roce 1989 se rozhodl podporovat českou vědu.

Cenu Industrie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro inovační firmu získala společnost ELLA- CS, s.r.o. za vývoj krytého kovového samoexpandabilního jícnového stentu, který je určen k zastavení akutního krvácení z jícnových varixů. Toto onemocnění postihuje převážně pacienty s jaterní cirhózou a je pro ně životně nebezpečné. SX-ELLA Stent Danis od společnosti ELLA- CS pomáhá toto krvácení zastavovat.

Cenu Doctorandus pro studenta doktorského studijního programu získala Anna Fučíková z Matematicko- fyzikální fakulty UK. Laureátka se věnuje dlouhodobě výzkumu nanočástic. V této rychle se rozvíjející oblasti se zaměřila na studium nejrůznějších vlastností několika typů nanočástic, hlavně se věnovala studiu křemíkových nanokrystalů. etoxicita a schopnost rozložit se v živém organizmu, to jsou vlastnosti, které dávají křemíkovým nanočásticím velký prostor pro užití v medicíně.

Gaudeamus, cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR získal ing. Lenka Tománková z ČVUT v Praze. Ing. Lenka Tománková se během svého studia věnovala vědeckému výzkumu v rámci mezinárodního projektu Observatoře Pierra Augera zaměřeného na studium extrémního energetického kosmického záření. Důraz její práce byl kladen na studium dlouhodobého vývoje chování komponentů jednotlivých teleskopů a kalibračního systému.

Ceny Česká hlava uděluje již od roku 2002 stejnojmenná společnost na návrh nezávislé odborné poroty. Soutěž, která si vydobyla prestiž nejvýznamnějšího ocenění, jehož se v tuzemsku může vědci dostat, má od svého vzniku už téměř 80 laureátů a výše dotací za stejné období dosáhla téměř 16 milionů korun. Od roku 2005 je hlavní cena udělována jako Národní cena vlády Česká hlava.

Laureáty „české nobelovky“, jak se tomuto ocenění neoficiálně přezdívá, se v minulých letech staly takové osobnosti našeho vědeckého života, jakými jsou Antonín Holý, Armin Delong, Pavel Hobza nebo Blanka Říhová.

Text a foto: www.ceskahlava.cz

Jan Pirk
kardiochirurg

Jan Pirk

* 20. 4. 1948


Stopáž71 minut
Rok výroby 2012
 P ST
ŽánrZábava