Jak poslední žijící pamětníci vzpomínají na 17. listopad 1939, kdy nacisté rozpoutali teror proti českým vysokoškolákům?

Dokumentární film Zvláštní akce Studenti si klade za cíl připomenout některé polozapomenuté nebo spíše přehlížené aspekty a důsledky Hitlerovy odvetné akce, zaměřené proti vysokoškolským studentům na území protektorátu. Ta vešla ve známost pod názvem „Sonderaktion Prag vom 17. November 1939“.

S odstupem let chceme nejen připomenout širší historické okolnosti, vlastní průběh zavření vysokých škol a následné zavlečení více než tisícovky studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen, ale také zdůraznit takřka celosvětový dopad akce, která díky horečnému úsilí československých studentů v Anglii vyvrcholila vyhlášením Mezinárodního dne studentstva (17. listopad 1941). Svým velkým symbolickým významem výrazně posílila poněkud nejisté diplomatické postavení československé exilové vlády v očích Spojenců.

Napište nám