Poutavá historie i současnost středoevropského státu. Francouzský dokument

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Zeměpisně, historicky i kulturně je Polsko mostem mezi východní a západní Evropou, vždyť i geometrický střed evropského kontinentu se nachází právě na jeho území. Zemi tradičně protínají hranice velkých geografických, klimatických, jazykových i náboženských celků. K návštěvě lákají historická města i klidné přírodní oblasti.

Tři čtvrtiny polského území jsou součástí obrovské roviny, táhnoucí se od západní Francie až po Rusko, a nedosahují nadmořské výšky ani 200 metrů. Na jihu je naopak její reliéf výraznější. Horský masiv Karpat dosahuje výšky 2500 metrů. Najdeme tu přes 20 národních parků s pečlivě chráněnou panenskou přírodou.

Polsko změnilo během staletí několikrát své hranice. Poslední výrazná změna ho potkala po 2. světové válce, kdy se posunulo na západ: získalo část území poraženého Německa, naopak část jeho východních území byla přidělena Sovětskému svazu. V současnosti sousedí se sedmi státy a na severu jeho hranici tvoří přibližně 700 kilometrů dlouhé pobřeží Baltského moře.

V Polsku, které má rozlohu 312 679 km2, žije zhruba 40 milionů obyvatel. Je jednou z mála zemí střední Evropy, kde nežije žádná významnější etnická menšina. Celkem 95 % obyvatelstva je polského původu, přibližně stejné množství se hlásí ke katolické církvi.

Pohnuté dějiny

Dějiny Polska jsou mimořádně pohnuté. Už ve 14. století ohrožovali království křižáčtí rytíři a později si zemi několikrát rozdělili její sousedé. Koncem 18. století zemi potkalo trojí dělení. Území si rozdělilo Rusko, Prusko a Rakousko a Polsko na 123 let zmizelo z mapy Evropy. A přesto přežilo, hrdé a sjednocené kolem národa, jeho kultury a pečlivě opatrovaných tradic.

Traumata obrovských rozměrů Polsku přinesla opět nacistická okupace a 2. světová válka. Mimořádně krutou daň zaplatili obzvlášť polští Židé, jejichž komunita před válkou představovala 10 % tamního obyvatelstva. Celá starobylá města a nejpozoruhodnější soubory polské architektury minulých staletí byly znovu postaveny na podkladě archivních dokumentů i obrazů.

Po válce byla přes 40 let u moci komunistická strana. Svobody nakonec po řadě stávek a s podporou katolické církve Polsko dosáhlo v roce 1989. Složitá emancipace nakonec dovedla zemi až do Evropské unie a NATO.

Varšava

Hlavní město Varšava (Warszawa) je domovem 1,7 milionu lidí. Za války bylo prakticky srovnáno se zemí a dochovalo se jen několik staveb. Z této destrukce se přesto dokázalo pozdvihnout a některé čtvrti dokonce obnovit v původní podobě.

Královský zámek

Pečlivě zrekonstruován byl královský zámek, někdejší sídlo polských králů. Právě zde byla 3. května 1791 podepsána nejstarší ústava v Evropě a po USA 2. nejstarší na světě. Interiéry byly obnoveny do podoby, kterou měly ve 2. polovině 18. století. Vidět je zde možné velké množství uměleckých děl, které se podařilo zachránit před nacisty.

Staré město a hradby

Jako hlavní město se Warszawa stala centrem světské a duchovní moci. Četné kostely na Starém městě nejrůznějších architektonických stylů dokládají její význam pro katolickou církev. Světská architektura zase svědčí o okázalosti a bohatství, jimiž se vyznačovala doba panování posledního krále Stanislava Augusta. Čtvrť z části obepínají rekonstruované hradby.

Sever Polska

Mazury a Elbląg

Na severovýchodě země se rozprostírají Mazury. Napočítali bychom tu na 4 tisíce jezer, která jsou pozůstatkem ledovcové eroze. Mnozí lidé o tomto rovinatém zeleném kraji soudí, že je to ta nejkrásnější část Polska.

Aby vyrovnali nestejně vysoký terén podél Elblągského kanálu, vymysleli tu originální řešení. Podobně jako u mlýna zde hydraulická kola umožňují vytáhnout loď z vody a zdolat s ní kopec. Loď spočívá na plošině tažené po kolejích. Důmyslný systém vznikl v polovině 19. století.

Malbork

Na území, o něž se dlouho přetahovalo Prusko s Polskem, se tyčí hrad Malbork ze 13. století, největší gotická a zároveň největší cihlová stavba na světě. Celek tvoří ve skutečnosti tři vzájemně do sebe vestavěné hrady. Malbork byl hlavní základnou křižáckých rytířů poté, co opustili Svatou zemi. Ve 14. století ovládali rozsáhlá území na severu dnešního Polska, než jim smrtící ránu zasadilo polsko-litevské vojsko v bitvě u Grunwaldu.

Gdaňsk a Sopoty

Propojená města Gdaňsk (Gdańsk) a Sopoty (Sopot), které ještě spolu s Gdyní tvoří tzv. Trojměstí, leží na severu Polska při Baltském moři.

Gdaňsk díky svému přístavu v průběhu historie dostal lichotivé přezdívky, jako například Zlatá brána Polska nebo Perla Baltu. Po staletí se tu setkávala polská kultura s německou – dlouhou dobu byl Gdaňsk součástí Pruska a v meziválečném období byl samostatným městským státem. Po 2. světové válce bylo znovu postaveno historické centrum města s řadou památek, mimo jiné ve stylu cihlové gotiky.

Sopoty jsou lázeňským městem a střediskem letního přímořského života. Ulice Bohaterów Monte Cassino, která ústí u nejdelšího dřevěného mola v Evropě, je také vyhlášeným centrum nočního života v Trojměstí. Protkáno je pompézními domy ze začátku 20. století. Moderní architekturu zastupuje Křivý dům (virtuální prohlídka) z roku 2003. Někomu se může zdát, že je jako vystřižený z nějakého bláznivého kresleného filmu.

Sloviňský národní park

Obrovité písečné duny, místy dosahující výšky 40 metrů, se nacházejí ve Sloviňském národním parku (Słowiński Park Narodowy). Působením větru se mohou přemístit ročně až o 10 metrů. Pohyby dun dosáhly takových rozměrů, že v 16. století zasypal písek nedaleké město Leba.

Střed Polska

Lodž

Lodž (Łódź) je počtem obyvatelstva druhým největším městem v Polsku. V průběhu půlstoletí přeměnila průmyslová činnost malé městečko Lodž na metropoli, v níž se smísilo hned několik národností. Během nadvlády Ruska tu došlo k rozvoji textilního průmyslu. Kolosální cihlová stavba největší textilky byla restaurována a dnes tento postindustriální komplex platí za výmluvný příklad vydařené renovace. Dnes tu sídlí obchodní, společenské a kulturní centrum. Lodž se ovšem nestala jen domovem textilního, ale také filmového průmyslu. Studovali zde významní režiséři jako Roman Polanski, Andrzej Wajda či Krzysztof Kieslowski.

Východ Polska

Lublin

Na konci 18. století Lublin obsadili Rakušané, na počátku 19. století pak carské Rusko. Průčelí lublinského zámku překvapí svými orientálními liniemi. Do hradeb je vsazena kaple Nejsvětější trojice. Její gotickou klenbu zdobí v Polsku velmi ojedinělé rusko-byzantské fresky z počátku 15. století.

Zamošč

Směrem k ukrajinské hranici se nachází město Zamošč. Vzniklo na konci 16. století podle prostého symetrického plánu. Hlavní náměstí s tržištěm je geometrickým středem renesančního města, které je na seznamu Světového dědictví UNESCO. Poledne tu z radniční věže ohlašuje trubač v tradičním oděvu.

Jih polska

Krakov

Krakov (Kraków) je jedním z nejstarších polských měst a také bývalým hlavním městem země, místní univerzita je po pražské Karlově druhou nejstarší ve střední Evropě. Rynek je jedním z největších evropských středověkých náměstí. V jeho středu stojí Sukiennice, kde se kdysi prodávala sukna. Dnes je tu řada obchodů, nabízejících tradiční polské řemeslné výrobky. Kamenné domy rozdílných architektonických slohů dodávají náměstí neopakovatelný ráz. Stojí za to navštívit i hrad na vrchu Wawel, který byl po pět a půl století sídlem polských králů. Samostatnou kapitolou je čtvrť Kazimierz. Než byla připojena ke Krakovu, usídlili se v ní Židé. Během 2. světové války zde měl továrnu německý podnikatel Oskar Schindler, který zachránil mnoho Židů. Steven Spielberg mu věnoval film, který zde také natočil.

Wieliczka

Jihovýchodně od Krakova najdeme starobylou hornickou osadu Wieliczka s proslulým solným dolem. Sůl se tady získávala povrchově už před tisíciletími, avšak první šachtu vyhloubili benediktinští mniši až ve 13. století. V hloubce 135 metrů najdeme síť chodeb v délce téměř 350 kilometrů. Důl se vyznačuje specifickým mikroklimatem, které je vhodné pro léčbu astmatu a některých alergií. V chodbách lze obdivovat solné sochy, díla horníků, kameníků a sochařů. V kapli o rozměrech nádražní haly jsou instalována pozoruhodná sochařská díla, znázorňující významné osobnosti polských dějin a různé scény ze Starého a Nového zákona.

Zakopane

Dominantou jižního horského masivu alpského typu jsou Tatry. Blízko hranice se Slovenskem se nachází městečko Zakopane. Za značnou část své popularity vděčí zimním sportům. Má ale také svou tradici místních dřevěných domů a folklóru. K Zakopanenu patří i sýr oščypek ze syrového ovčího mléka a tradičně zpracované kůže různých druhů domácích zvířat.

Originální názevPoland, the Roads of Revival (2009)
Stopáž53 minut
Rok výroby 2010
 )D( ST
ŽánrDokument