13. května 1917 se třem pasáčkům u portugalské vesničky Fátima zjevila Panna Maria. Zjevení se pak opakovalo až do října téhož roku. Jaký je názor teologů, duchovních, historiků a psychologů? Portugalský dokumentární film

13. května 1917 hnali tři pasáčci své stádo ovcí na pastviny u vesničky Fátima ve středním Portugalsku. U malého doubku spatřili, jak se nad jeho korunou vznáší zářící postava Panny Marie. Zjevení se pak pravidelně opakovalo, vždy třináctého, až do října téhož roku. Portugalský dokumentární film, který se vrací k této události, přináší názory teologů, duchovních, historiků i psychologů.

Napište nám