O problémech umělého oplodnění ve světě i u nás.
Připravil P. Horký.

Dokument o etických otázkách léčby neplodnosti. V roce 1978 se narodilo první "dítě ze zkumavky". Stalo se tak v Anglii pod vedením embryologa prof. Roberta Edwardse. Odstartovala se tak nová kapitola medicíny. Ačkoli lékařská věda na tomto poli postupuje "tak rychle, že to pomalu ani nestíháte číst", jak říká jeden z respondentů dokumentu, stále se objevuje mnoho názorů, které se staví proti této proceduře. Různá náboženství přijímají léčbu neplodnosti lidí metodami IVF (in vitro fertilizace) odlišně, dokonce i jednotlivé státy mají různá pravidla co povoleno je, a které zákroky už naopak povoleny nejsou.

Cílem tohoto filmu není rozhodnout, co je a co není správné, ale pojmenovat některé problémy, položit si "deset otázek", na které by měl být schopen po svém odpovědět každý, kdo o léčbě IVF uvažuje - ať už jako pacient anebo jednoduše proto, že je touto tématikou zaujat. Aby byl problém nahlížen i z různých náboženských hledisek, získali jsme vyjádření lékařů z Izraele, dokonce i z islámského Jordánska. K problematice se vyjařuje také katolický farář ThLic. Michal Podzimek. Těžiště celého materiálu ale samozřejmě tkví v otázkách postupu léčby. Jde o to, kam až si člověk může dovolit zajít při ovlivňování svého vlastního reprodukčního řetězce. Proto je velice důležité, že k natáčení dali svolení takové světové lékařské kapacity, jako je Sir Robert Edwards, embryolog, který přivedl na svět první "dítě ze zkumavky" na Zemi, či prof. Bruho Lunenfeld, který způsobil doslova revoluci v IVF, když objevil stimulační léky.

Z České republiky vystupují ve filmu také prof. Ladislav Pilka - lékař, který přivedl na svět první československé dítě po léčbě metodami IVF, předseda České sekce asistované reprodukce doc. Tonko Mardešič, předseda Etické komise sekce asistované reprodukce MUDr. Jiří Dostál a další.

Jednotlivé materiály reflektují současný stav a vývoj těchto lékařských postupů u nás. Možná, že pro někoho bude překvapením, že ČR je v Evropě na jednom z předních míst.

Víte, že ještě před zavedením embrya do těla matky můžeme provést jeho kompletní genetickou analýzu tím, že odebereme jednu z buněk? Dovedete říci, co by se mělo dít s embryi, která byla nakultivována, ale možní rodiče už děti mají a další nechtějí? Jak se má rozhodnout matka, která otěhotněla a čeká trojčata, ale toto těhotenství a složitý porod může ohrozit život její anebo jejích dětí? Má podstoupit embryoredukci? A je vůbec dobře, že člověk zasahuje do svého reprodukčního řetězce?

Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlejí respondenti - lékaři i pacienti - dokumentu Micromundus. Jak jeden z lékařů MUDr. Jiří Dostál odpovídá - "Myslím, že příroda má své obranné mechanismy a stejně nás nenechá udělat něco, co by se příčilo jejím zákonům" - má pravdu?

V dokumentu jsou použity unikátní fetoskopické záběry prof. Jana E. Jiráska, které natočil přímo v břichu těhotných maminek. Hudbu speciálně pro projekt Micromundus zkomponoval kytarista Dan Janál.

Tvůrci celého projektu spojují média - televizi, rozhlas, internet i tiskoviny. Vzniká otevřené anonymní forum, kterého může kdokoli využít pro vyjádření vlastního názoru či k tomu, aby se předních českých odborníků na tuto problematiku zeptal na to, co ho trápí.

Webová stránka: www.czech-tv.cz/micromundus

Napište nám