Rozhovory

S Jarmilou Balážovou na téma národní a osobní identity.
Režie Z. Potužil.