Rozhovory

S Jarmilou Balážovou na téma národní a osobní identity (2001). Režie Z. Potužil