Lyrická komedie o tom, co se zdávalo babičkám a maminkám, když televize ještě nevysílala 24 hodin denně.
Hraje soubor Radošinského naivného divadla. Napsal S. Štěpka. Kamera J. Fándli. Režie F. Fenič.

Fenomén slovenské divadelní scény, Radošinské naivné divadlo, ve filmovém zpracování príbehu o staré žene, které se noc pred jejím vystehováním z domecku, kde prožila celý svuj život, zdají u televize nekteré nejduležitejší životní momenty. Filmové zpracování vychází z poetiky divadla založené predevším na kouzlu textu (využívání specifického západoslovenského nárecí a originálních slangových výrazu). Z duvodu, že ceský divák nemuže textu porozumet a tento styl humoru mu není blízký, nebyl film nikdy uveden Ceskoslovenskou nebo Ceskou televizí, ale pouze jen na Slovensku, kde je Radošinské naivní divadlo jednou z nejpopulárnějších scén.

Napište nám