Příběh knihy, kterou mnozí Češi dodnes považují za svůj národní klenot.

Kralická bible byla jedním z prvních biblických překladů přímo z originálních textů a stala se i pokladem českého jazyka a české kultury. Vznikala v nesnadných podmínkách, vyrostla ze zápasů víry podivuhodného společenství Jednoty bratrské. Její vznik umožnila ochrana a podpora bratrské šlechty, zejména dvou mužů z moravské větve rodu pánů ze Žerotína: Jana, řečeného "starší", a Karla, označovaného rovněž "starší". Jejím příběhem nás v polohraném dokumentu Lubomíra Hlavsy provede fiktivní postava Matěje Prokopa. Pořad je vysílán u příležitosti 60. výročí televizního studia Brno.

Napište nám