Hudba ze Strahova

Záznam varhanního koncertu z baziliky Nanebevzetí Panny Marie Strahovského kláštera Premonstrátů v Praze z děl W. A. Mozarta – Strahovská improvizace a Fantazie f moll, KV 608, A. Dvořáka – výběr z Biblických písní a F. Schuberta – Ave Maria. J. Tůma – varhany, R. Janál – baryton.
Kamera J. Kadaňka. Režie A. Rezek