Papež Jan Pavel II. povede v přímém přenosu slavnost zakončení Jubilejního roku 2000.

Zavírání Svaté brány je jedinečnou církevní akcí, při které se ukončí Jubilejní rok, kterému se také říká Svatý rok či Milostivé léto.Během Svatého roku putují do Říma poutníci konající pokání.Tradice Svatého roku se zrodila již v roce 1300 v době konání velkých poutí. Na počátku Svatého roku jsou probourány jinak zazděné Svaté brány ve čtyřech hlavních bazilikách v Římě (sv.Petra, sv. Jana Na Lateráně, sv. Pavla pod hradbami, Sta.Maria Maggiore)..Poutníci, kteří projdou Svatou bránou, která se otvírá jen jednou za čtvrt století,dojdou odpuštění. Zajímavé je, že z České republiky během letošního roku putovali do Říma příslušníci různých křesťanských církví společně. Jubilejní Svatý rok 2000 byl pro nás významný i tím , že se Vatikán oficiálně vyjádřil k osobnosti Mistra Jana Husa a omluvil se za křižácká tažení proti Čechům během husitských bouří. Uzavírá se rok zasvěcený odpuštení a vzájemného smíření.

Součástí přímého přenosu z Říma bude mše sloužená papežem Janem Pavlem II., slavnostní obřad uzavření Svaté brány a Te Deum, kterým se zakončí Jubilejní rok.

Napište nám