Kde jsou skutečné prameny Amazonky a jak se vyvíjí mezinárodní vědecký konflikt?

Česká vědecká expedice pomocí nejmodernější techniky opravila některá měření toku řeky Amazonky, která před více než třemi sty lety zakreslil trutnovský rodák Samuel Fritz. Výsledky jeho bádání platily až do šedesátých let minulého století, kdy se začaly objevovat mapy s přesnějšími měřítky. Od té doby se pokládají stále nové otázky o stále tajemném veletoku a především ta stěžejní – nachází se pramen Amazonky skutečně tam, kam ho český misionář před staletími zakreslil? Je až symbolické, že se tento problém rozhodli vyjasnit právě naši vědci a roku 1999 uspořádali náročnou expedici s měřicími přístroji. Podařilo se jim nalézt pramen Amazonky na toku Ucayali, který ji později s mnoha přítoky vytváří. Nicméně rok nato se rozhodli přímo v terénu prověřit také řeku Apachetu, jež byla pro mnohé vědce právě nejvhodnějším kandidátem na hlavní zdrojnici veletoku. V závratných výškách And navzdory velmi obtížným podmínkám stanovili rozvodí Atlantského a Tichého oceánu a na jeho základě se jim podařilo určit nejzazší zdroj Amazonky. Po krátké době byl jejich neobyčejný objev přivlastněn americkými badateli, kteří dělali průzkum ve stejné oblasti. O tom, kde jsou skutečné prameny Amazonky a jaký měli účastníci expedice názor na mezinárodní vědecký konflikt, vypráví dokument Vladimíra Šimka z roku 2001.

Napište nám