Diskuse Antonína Přidala s historiky R. Kvačkem, Z. Zemanem a I. Šedivým na téma: Boj o hrad (2000)

„Boj o Hrad“ znamenal už v časech první republiky boj o rozsah prezidentových pravomocí, o míru jeho zásahů do praktické politiky, ale také zápas o to, kdo bude jeho nástupcem. Navíc je to název dvoudílné knihy Antonína Klimka, který vylíčil vývoj předválečného Československa na půdorysů bojů o prezidentské nástupnictví. O zajímavých otázkách, které takové téma vyvolává, a o tom, čím přesahují do politického dění našich dní, budou s Antonínem Přidalem hovořit historikové Robert Kvaček z Univerzity Karlovy, Zbyněk Zeman z Oxfordské univerzity a Ivan Šedivý z Historického ústavu armády ČR.

Stopáž60 minut
Rok výroby 2000
 4:3