Jak se rodí šumavský horský les.

Šumava, nebo také Silva Gabreta, jak ji nazývali Římané Domov mnoha úžasných živočichů a jinde nevídaných rostlin. V posledních desetiletích tady probíhá velmi dramatická změna v důsledku větrných kalamit a gradace lýkožrouta smrkového. Tento film ilustruje, jak fungují přírodní procesy při samovolné obnově lesa a dokazuje, že přes dramatickou fázi rozpadu se o budoucnost šumavských smrčin nemusíme bát. Horské lesy na jedné třetině Národního parku Šumava, tj. na 25 000 ha nebo, chcete-li na rozloze pouhých tří desetin procenta rozlohy České republiky, nabízejí možnost sledovat toto úchvatné divadlo v režii přírody - divadlo, jehož dalším a dalším premiérám budou moci tleskat i naši potomci, pokud jim to neuváženě neznemožníme. Rozpínavost člověka zahnala původní přírodu do maličkých fragmentů v rezervacích. Proto je na místě trocha pokory před téměř neuvěřitelnou schopností příroy obnovit a udržovat samu sebe.

Napište nám