Osvětový cyklus o správném chování účastníků silničního provozu

Autoři minicyklu si vytyčili za cíl oslovit především seniory, kteří se v současném často nepřehledném a rychlém silničním provozu stávají oběťmi, ale i viníky dopravních nehod. Jejich nevhodné chování na silnicích pak znamená nebezpečí nejen pro ně samé, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Záměrem cyklu je seznámit seniory příjemnou, srozumitelnou a názornou formou s hlavními riziky jejich pohybu v silničním provozu.

Jednotlivé spoty jsou rozděleny do čtyř skupin. V epizodě o chodcích si ukážeme správné přecházení, vhodné oblečení a reflexní doplňky nejen seniorů. V dílu o řidičích upozorníme na změny v pravidlech silničního provozu, důraz bude dále kladen na technický stav vozidla, bezpečnostní pásy, přepravu věcí, cestování s dětmi, obecně na správný způsob jízdy ve městě i mimo ně. Cyklista z řad seniorů nám předvede vhodný způsob jízdy i výběr kola, zmíněny budou rovněž změny v zákonech. A konečně v epizodě o seniorech v hromadné dopravě bude řeč o plánování cesty, nastupování i vystupování z dopravních prostředků a o správném přecházení komunikací.

Moderátorem celého cyklu pořadů je populární herec Rudolf Jelínek.

Stopáž4 minuty
Rok výroby 2011
ŽánrDokument