Portrét ženy, která se proslavila výzkumem chování šimpanzů, ale i úvahami nad smyslem lidského bytí. Britský dokument.

Když Jane začala studovat život šimpanzů, věřila, že jsou ohleduplnější a mírumilovnější než lidé. V 70. letech se však, společně s kolegou, stala svědkem řady brutálních útoků mezi těmito zvířaty. Ty vyústily v cosi, co je známo jako čtyřletá válka, a dokonce přinesly i něco horšího - kanibalismus. Ukázalo se, že šimpanzi zdaleka nejsou tak bezelstnými tvory, za jaké jsme je, po dlouhý čas, považovali. Ve skutečnosti s námi mají mnoho společných rysů. Žel i těch, které náležejí k horším stránkám lidské povahy. Goodallová začala uvažovat o našich lidských sklonech k agresivitě. Přemýšlela také o tom, že jsme je evidentně zdědili od svých dávných předků - primátů. Tváří v tvář zmíněnému výbuchu agresivity prožila Jane rovněž období hledání duchovních hodnot." Pokud by měly být chaos a války nevyhnutelné, jaký smysl pak skýtá samotná lidská existence? Dnes lidé stojí před zásadní volbou. Nemusíme se přece vydávat agresivní cestou! Můžeme se přece vytrvale snažit o lásku a empatii. Jsem pevně přesvědčena o tom, že právě tímto směrem se bude ubírat náš lidský osud", říká protagonistka zajímavého dokumentu.

Napište nám