Proměny romského etnika a jeho soužití s českou většinovou společností v uplynulých padesáti letech.
Připravil Robert Sedláček.

Na konkrétních zážitcích několika rodin z různých oblastí Čech a Moravy a 3 generací (prarodiče, rodiče, děti) se autoři dokumentu snaží ukázat způsoby "řešení" romské otázky od 50. let do konce dvacátého století v někdejším Československu a v dnešní České republice.

Ve vyprávění pamětníků se vrátíme do dob přesídlování a koncetrace Romů do předměstí průmyslových měst a postupného vytváření ghet.

Pořad sleduje proměny života romského etnika v souvislosti se změnami hospodářstství státu, tj. zaměstnaností a možnostmi, které přináší demokratická společnost, stavějící na jiných prioritách než předchozí režim. Máme možnost nahlédnout i do způsobu života uzavřených rodinných klanů, jejichž staletá neměnnost je v posledním desetiletí rozrušována netradičními názory a novými hodnotami, blízkými nejmladší generaci Romů.

Napište nám