Sedm posledních dní Kristova života, viděných očima Jidáše Iškariotského. Britský filmový přepis nejnovějšího jevištního provedení slavného muzikálu.
Hrají a zpívají: G. Carter, J. Pradon, R. Castleová, F. Johanson, R. Mayall aj. Režie: Gale Edwardsová, Nick Morris.

Triumfální Ježíšův vjezd do Jeruzaléma na Květnou neděli, jeho tragická a bolestná smrt na Golgotě... To jsou mezníky sedmi posledních dní jeho života, viděných očima Jidáše Iškariotského. Muže, který byl jeho učedníkem i přítelem, a který jej nakonec - proto, aby se naplnila sudba - musel zradit...

Psal se rok 1971, když se příběh posledních dní Ježíšova života poprvé objevil na divadelních prknech londýnského West Endu. A rázem bylo jasné, že svět muzikálu už nikdy nebude stejný jako dřív. Senzace, kterou jeho první uvádění všude ve světě vyvolávala, s léty opadla, přízeň diváků však přetrvala do dnešních dnů. Důkazem toho je mimo jiné i nejnovější, značně zaktualizované, londýnské jevištní nastudování s Glennem Carterem jako Ježíšem a Jeromem Pradonem jako Jidášem, které se stalo základem tohoto filmového přepisu. Ambiciózní - a mimořádně finančně náročný - filmový projekt vznikal ve slavných londýnských studiích Pinewood, kde byl muzikál více než 5 týdnů natáčen na 4 kamery. Byla pro něj pořízena i zcela nová zvuková nahrávka, kterou natočil sedmdesátičlenný orchestr.

(Pro vysílání v České televizi bylo jako základu podtitulků použito libreto Michala Prostějovského, vytvořené k uvedení tohoto muzikálu v pražské Spirále. "Popremiérové" reakce na tuto skutečnost nebyly zcela jednoznačné, někteří diváci se domnívají, že Prostějovského pojetí je příliš archaické a že moderní text britského nastudování měl být do češtiny tlumočen adekvátními - modernějšími - výrazovými prostředky. Naopak jiní ocenili verzi, známou jim z českého jevištního provedení. Svůj úsudek si nepochybně při této repríze udělá každý sám...)

Napište nám