Folková setkání

Výběr nejlepšího z letních folkových festivalů 1998.
Kamera F. Okrouhlík. Režie V. Romanov.