Zkušenosti pěti Češek s rodičovskou dovolenou v zahraničí

Na téma slaďování rodinného a pracovního života se v poslední době u nás diskutuje často. I o tom, že český model, podle nějž ženy mají nárok na dlouhou mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou, je v evropském kontextu zastaralý. Chybějící místa v zařízeních pro malé děti neumožňují tisícům žen návrat do práce, o větším zapojení otců do péče o děti ani nemluvě. Jak rodiče vychovávají své malé děti jinde v Evropě? Jak právní úpravy, širší škála možností zařízení péče o děti i větší vstřícnost zaměstnavatelů vůči rodičům přispívají ke zvýšení porodnosti? O svých zkušenostech s různými modely mateřské a rodičovské dovolené, která není chápána jako žádná dovolená, ale jako rodičovský čas, tedy čas určený oběma rodičům, o různých typech zařízení - i pro ty nejmenší děti - o postupném návratu matek do zaměstnání pomocí částečných úvazků a mnohém dalším vypovídá pět Češek, které žijí nebo dlouhodobě žily v Norsku, Dánsku, Švédsku, Francii a Německu.

Napište nám