Dokument o 5. ročníku přehlídky
Připravili: kamera V. Damborský, scénář a režie I. Pokorný.

Divadlo hrané v německém jazyce patřilo v Čechách k samozřejmé součásti kulturního dění. Přišla však II. světová válka a situace se změnila - německý jazyk z českých jevišť po roce 1945 zmizel.

Ve druhé polovině 90. let navázal tuto nit Pražský divadelní festival německého jazyka. Už po páté se na podzim 2000 pražskému publiku představily přední soubory a osobnosti divadla německy mluvící oblasti.

Dokument nejen připomíná existenci německého divadla v Čechách, ale také stručně zprostředkovává obraz současného rakouského, švýcarského a německého divadla.

Napište nám