Záznam koncertu z děl A. Dvořáka, M. Svobody, C. Debussyho, K. Štědroně, D. Dlouhého a S. Barbera z Dvořákovy síně pražského Rudolfina.
Účinkují: Virtuosi di Praga, um. vedoucí O. Vlček, K. Englichová-harfa, M. Svoboda-klavír a Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA. Režie A. Rezek V přestávce koncertu budou představeny nově instalované sbírky Národní galerie v Anežském klášteře a ve Veletržním paláci v Praze.

Benefiční koncert pro Nadaci Národní galerie v Praze není běžným přímým přenosem hudebního programu z Dvořákovy síně pražského Rudolfina, v němž se pouze představí soubor Virtuosi di Praga za vedení Oldřicha Vlčka, Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA a sólisté Kateřina Englichová - harfa, Milan Svoboda - klavír. Výtěžek z koncertu bude věnován na nákup obrazu Josefa Mánesa "Podobizna dámy" pro Národní galerii. Svým obsahem navazuje benefiční koncert na skutečnost, že významná období v dějinách umění nastala tehdy, když si všichni lidé vysoce vážili hudby, malířství, literatury a studia. V tomto směru je v našich zemích možno navazovat na pozoruhodnou tradici Společnosti vlasteneckých přátel umění, která byla ustavena 5. února 1796. Ze zřízené Obrazárny vznikla v průběhu času přes zemskou a státní galerii Národní galerie, která společně s Národním muzeem a Národním divadle povznášela ducha národa uměním a usilovala o obrodu pojmu vlastenectví. Obdobné myšlenky, bezmála dvě stě let staré, se staly zásadní pohnutkou založení Nadace Národní galerie v Praze, na jejímž prvním zasedání výboru byl čestným předsedou zvolen nestor českého výtvarného umění Jiří Kolář. Nadace hodlá přispívat ke zlepšení služeb Národní galerie veřejnosti, chce obohacovat a zkvalitňovat sbírky a vyhledávat formy podpory této instituce, aby se stala srovnatelnou s nejpřednějšími galeriemi světa. Tímto způsobem se snaží obnovit v naší zemi tradici mecenášství, která má odlišný význam od současného pojmu sponzorství. Krédem současného předsedy Nadace Národní galérie prof. Kouteckého, světoznámého dětského onkologa, je dosažení zásadních principů humanistické kultury spojením vědy, krásy a mravnosti.

Napište nám