Záznam slavnostního koncertu z Vatikánu s poselstvím papeže Jana Pavla II. Oratorium (G. 478) na slova Písma a liturgických textů pro sóla, sbor, varhany a orchestr.
Účinkují: H. Lednárová, H. Bandová-Štolfová, V. Doležal, V. Chmelo, J. Sulženko, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr P. Fiala a Státní filharmonie Brno za řízení A. Ceccata

Účinkují: H. Lednárová, H. Bandová-Štolfová, V. Doležal, V. Chmelo, J. Sulženko, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr P. Fiala a Státní filharmonie Brno za řízení A. Ceccata

Napište nám