Záznam koncertu s podtitulem „Prométheům a Ikarům“, v jehož programu zazní vítězná kompozice mezinárodní skladatelské soutěže. V Dvořákově síni pražského Rudolfina hraje Pražská komorní filharmonie pod taktovkou J. Bělohlávka.
Režie T. Šimerda.

Za účasti autorů vítězných skladeb skladatelské soutěže Symfonie pro třetí tisíciletí - Paula Frehnera a Zdeňka Lukáše - se uskutečnil 1. ledna 2001 v pražském Rudolfinu koncert s podtitulem "Prométheům a Ikarům", na němž zazněla v podání Pražské komorní filharmonie oceněná díla. Soutěž, do níž se přihlásilo 35 skladatelů z celého světa, vyhlásil v květnu 1999 šéfdirigent Pražské komorní filharmonie Jiří Bělohlávek. Pětičlenná mezinárodní porota přidělila největší počet bodů partituře s názvem Elixíry, jejímž autorem je třicetiletý kanadský student postgraduálního kurzu skladby na McGill University v Montrealu Paul Frehner. Z předcházejících úspěchů tohoto umělce jmenujeme druhé místo v soutěži mladých skladatelů Socan Young Composers Awards za kompozici Předehra 2000. Nadace Českého hudebního fondu odměnila rovněž autora nejlépe umístěné české skladby, jíž se stala kantáta Trionfo del tempo pro soprán a orchestr Zdeňka Lukáše. Toto dílo přednesla sopranistka Zdena Kloubová pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. V druhé polovině večera uvedla Pražská komorní filharmonii nadčasové dílo IX. symfonii d moll Ludwiga van Beethovena v hvězdném podání Evy Urbanové, Magdaleny Kožené, Valentina Prolata a Gustava Beláčka.

Napište nám