Roman Zach a Martin Stránský v hlavních rolích kriminálního příběhu.

V okresní nemocnici náhle dojde k něčemu neočekávanému. V závěru banální operace slepého střeva, se kterým se tu ocitnul známý místní novinář (R. Holub), dojde ke komplikacím a pacient zemře. Ačkoliv po pitvě není nikdo z lékařů shledán odpovědným za jeho smrt, hlavnímu hrdinovi příběhu, doktoru Mišurcovi (R. Zach), začne být mnoho věcí podezřelých, třeba podivné chování sestry Moniky (Z. Morávková) a některých kolegů. Mladý lékař se snaží odhalit eventuální souvislosti s dalším záhadným úmrtím, k němuž dojde. Jak souvisí fakt, že na operačním sále neměl nikdo diabetes, s nalezenou lahvičkou od inzulínu? Jak dopadne Mišurcovo pátrání a jakým nástrahám bude nakonec vystaven i on sám?

Napište nám