Kurz francouzštiny pro začátečníky s reportáží o zajímavých místech Francie

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici
la randonnée výlet
à velo na kole
ou nebo
à pied pěšky
le jardin zahrada
le plaisir radost
vous avez máte
dur tvrdé, obtížné
la presse tisk
le journal noviny
jouer aux boules hrát v koule
la passion vášeň
la marche à pied pěší pochod
enfin konečně
nous my
on peut můžeme, může se
si jestli, pokud
chouette! fajn!, prima!
prochain, -e příští
c ´ est pas mal to není špatné
je préfère dávám přednost
la biologie biologie
détester nenávidět
parce que protože
jouer au foot hrát fotbal
l´ordinateur počítač
si ano (po záporně položené otázce)
le livre kniha
faire du vélo jezdit na kole
je peux vous aider? mohu vám pomoci?
le boulanger pekař
ils attendent čekají (oni)
le temps čas
on n´ a pas le temps není čas, nemáme čas
le groupe skupina
maintenant nyní, teď
jouer du piano hrát na piano
faire son jardin pěstovat svou zahradu
jouer aux cartes hrát karty
le club klub
les parents rodiče
la fille dcera
il joue du piano et de la guitare hraje na piano a na kytaru
il préfère jouer au foot dává přednost hraní fotbalu
jouer au badminton hrát bedminton
faire de tenis hrát tenis
c´ est trop dur je to příliš namáhavé, tvrdé
Stopáž23 minut
Rok výroby 1999
 4:3