Sny Eugena Brikciuse

Jednoduše o složitých věcech týkajících se kultury současného života. Režie B. Radojčič