Sny Eugena Brikciuse

Jednoduše o složitých věcech týkajících se kultury současného života.
Režie B. Radojčič.