Průkopníci podnikání v českých zemích

Osudy významných podnikatelů na našem území