S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí. Premiéra nového dokumentárního cyklu. Režie K. Kopš

Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá, musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů. Přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu – Evropy.

Kolik asi zaniklo bájí a pověstí se svými vypravěči? Kolik příběhů bylo zapomenuto, protože nebyly zapsány. Teprve se vznikem písma se vyprávění zaznamenávala. I když pak vznikaly odlišné opisy a verze, příběh už zůstal. Hieroglyfy se pro svou složitost k vyprávění příběhů nehodily. Teprve fénické znaky způsobily ve vyprávění revoluci. Dvaadvacet znaků nahradilo několik tisíců hieroglyfů. Vypravili jsme se na místo záhadného objevu. Ve Francii byl nalezen důkaz o písmu ještě starším, než je to fénické. Je to podvrh, není to podvrh? Václav Cílek se přesvědčil na vlastní oči.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD