S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí. Premiéra nového dokumentárního cyklu. Režie K. Kopš

Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá, musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů. Přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu – Evropy.

Staří a kdysi mocní severští bohové se přestěhovali zpátky na sever. Tady na Islandu je stále ještě uctívají. Na územích, kdysi dobytých římskými vojsky, museli být přejmenováni a převtělováni. Prohráli i s mnohem silnějším křesťanským náboženstvím. Ale dodnes slyšíme jméno boha Thora v anglickém názvu pro den čtvrtek – Thursday. Tuesday patří bohu Tyrovi, středa bohu Odinovi. Zdobení vánočního stromku je potomkem dávného severogermánského zvyku věšet otepi slámy na větve v dobách slunovratu. Z největšího boha Odina se stal svatý Jiří. Také na koni a s kopím v ruce bojuje s drakem.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD